Ciklonski sakupljae pra ine

Vreæice za pra¹inu, zahvaljujuæi visokom asortimanu filtar vreæica iz razlièitih materijala, takoðer razlièitih dimenzija i raznim sustavima za èi¹æenje, poèev¹i od mehanièkog do sustava za ispuhivanje i uklanjanja prljav¹tine sa stlaèenim zrakom, nalaze primjenu u gotovo svim granama industrije, gdje je problem s crnim zrakom u industrijskom procesu.

https://nutresin24.eu/hr/Nutresin - Herbapure Ear - Učinkovit način poboljšanja funkcije slušnog orgulja!

Vrlo pristupaèni - modularni filtri, koji se uglavnom koriste u drvetu i dijelu namje¹taja, dobro rade na¹ posao i kod otkrivanja drugih vrsta pra¹ine, npr. Papira, plastike itd. Takoðer imamo velike modularne jedinice koje se mogu koristiti u velikim proizvodnim halama. kada se za pojedine strojeve pojedinaèno koriste i srednje stacionarni pra¹ni kolektori.

Spremnici za pra¹inu, unatoè njihovoj maloj velièini, imaju veliku povr¹inu za filtriranje. Koriste se za stare i male pra¹ine. Separatori koferovane pra¹ine koriste se u industrijskoj filtraciji s malim koncentracijama pra¹ine. Koncentracije na na¹em obliku tvore veliku povr¹inu filtracije.

©irok raspon predlo¾enih kolektora pra¹ine omoguæuje nam da odaberemo pravi stroj za poslove s kupcima. Vi¹e informacija o svojoj ponudi mo¾ete dobiti na nacionalnoj web stranici ili ako nas izravno kontaktirate.

Ureðaji za uklanjanje pra¹ine, koje pru¾amo, su skupi u skupinama otpornim na eksploziju, ¹to znaèi da je to skupljaè pra¹ine napravljen zajedno s propisima uvedenim u EU direktivi atex, iz engleskog "atex dust collector".

primjena:- pra¹ina, piljevina, strugotine od prerade drva- bru¹enje pra¹ine s filerima raznih materijala- uljna magla, itd.

Preporuèujemo Vam da se upoznate s novim filtarskim kolektorom za pra¹inu s modularnom strukturom, koji zahvaljujuæi na¹oj stabilnoj konstrukciji, multifunkcionalnosti, moguænosti kori¹tenja razlièitih oblika, naèinu pra¾njenja i èi¹æenja filtarskih èahura, pronalazi i primjenjuje se u va¹em poduzeæu i odr¾ava ga èistim, au zimskoj sezoni u sustavu recirkulacija æe vratiti topli zrak natrag u hodnik.