Eksplozije metana u rudnicima

Iskopavanje na poljskom kraju najatraktivnije je na cijelom svijetu, a usprkos metanskim ugljenima, najsigurnije je. Sigurnost je postignuta korištenjem različitih metoda i sigurnosti, zahvaljujući kojima ograničavamo mogućnost paljenja ili eksplozije metana.

Da bismo izbjegli eksploziju metana, minimiziramo čimbenike koji ga pokreću, a čija se pojava može ograničiti uporabom odgovarajućih uređaja. Za situacije u rudniku ili zidu, tj. Pretku, potrebna je struja za opskrbu kombajna i transportera koji transportiraju izlaz. Metan se upravo zbog stvaranja iskre oštećenih kablova ili stvaranja električnog luka zapaljuje i eksplodira. Zbog toga se pokreće posebna zaštita od eksplozije u samim električnim uređajima. Zahvaljujući takvoj zaštiti koja je uvedena u ove uređaje i strojeve, smanjujemo prodor električnog potencijala u centar metana, tako da se u slučaju kvara ne bi pridružio tragediji. Rudari električari koji rade na budućnosti rudnika posebno su osposobljeni za zaštitu od eksplozije i vatrootpornosti kako bi mogli sigurno raditi još jedan posao za sebe i razne podzemne radnike. Svaki podzemni električar, jednom svakih pet godina, mora računati da će sudjelovanje u takvoj obuci završiti ispitom, zahvaljujući kojem će se njegovo znanje osvježiti i upoznati s drugim propisima i metodama postizanja protupožarne i protueksplozijske zaštite.Protueksplozijska zaštita i vatrootpornost važan je čimbenik koji se koristi u bilo kojoj rudniku, zahvaljujući kojem minimizira rizik od eksplozije metana.