Ewa raeunalni program

Suhomesnati pladanj je usamljen jedan od najjaèih i najjaèih planova za pripremu ukusnih zalogaja. Ako pozovemo goste jedni drugima i ne znamo ¹to da ih uzmemo, mo¾emo napraviti ukusnu tanjuriæ s hladnim mesom.

dogovorNajbolja ploèa karakterizirana je kada su rezultati napisani na njoj razlièite nijanse i stanja. Uzajamno, mo¾emo organizirati kri¹ke svjetla bilja i pune kri¹ke salame. Va¾no je, meðutim, da pojedinaène kri¹ke stvaraju lijep sastav. Mo¾emo ko¹tati stvaranje dijelova u nizu u takvom obliku da je svaka rola dostupna. Jo¹ zanimljivije, meðutim, opasnije rje¹enje je organizirati zakrpe u obliku cvijeæa. Nakon ¹to im date pravi oblik, samo ih stavite na èaèkalicu.

estetikaTanjir kobasica treba pretvoriti u naèin koji æe izgledati ukusno i elegantno. Sve kri¹ke treba rezati ravnomjerno i tanko o¹trim no¾em ili posebnom opremom koja mo¾e biti klinasti rezaè. Komadi kobasica se mogu rezati dijagonalno i dati pored peciva.

DodaciNa tanjuru mesa mo¾emo organizirati i masline, sir, koktel rajèice i li¹æe salate. Postaje jeftinije dijeliti ¹paroge u rolama ili ih puniti. Vjerojatno se dr¾ite zajedno s pastom od jaja, paprikom, kremom od hrena, senfom ili pestom. Veliki dodatak takvim rolama bit æe jelo od lososa i biljne kreme. Ako, kao dodatak, odaberemo sir, njegov okus treba prilagoditi okusu hladnog mesa. Zato treba poslu¾iti zaèinjene sireve za zrenje, ukljuèujuæi i zrele kobasice kao ¹to su Parma pr¹ut ili chorizo kobasica.

jaka piæaZa predjela u kombinaciji s jednostavnim narezcima najbolje je odabrati bijelo, suho vino. Ako su nam kobasice koje poslu¾ujemo malo bolji okus, vrijedno je staviti suho crno vino na stol. Uèinkovito rje¹enje je prvo poslu¾ivanje blagih hladnih jela s bijelim vinom, zatim o¹triji sa sirom, kojem najbolje pristaje crno vino, kao i rezultat seta pa¹teta i peciva od lososa s roze vinom.