Uredaji za dijagnostiku automobila

duo shampoo

©to je kolposkop?

Kolposkop je sve dostupniji dijagnostièki ureðaj koji se koristi tijekom ginekolo¹kih pregleda. To je specijalizirani alat koji, zahvaljujuæi kombinaciji visoke vrijednosti optièkog sustava s odvojenim koaksijalnim osvjetljenjem, pru¾a moguænost temeljitog ispitivanja intimnih dijelova tijela ¾ena izlo¾enih opasnim bolestima. Kori¹tenjem kolposkopa mo¾ete postiæi do 400-struko poveæanje slike.

Kolposkop i njegova uporaba

Kolposkop se dobiva za kolposkopiju, tj. Ispitivanje povr¹ine cerviksa zajedno s kanalom, kao i vagine i vulve u projektu za otkrivanje promjena koje bi mogle ukazati na pretklinièke oblike raka vrata maternice. Ono ¹to je va¾no jest da je toènost dijagnoze koju provodi kolposkop od 79 do gotovo 97%, ovisno o obliku.

Kako izgleda kolposkopski pregled?

Kolposkopija je bezbolan pregled proveden dok pacijent sjedi na ginekolo¹koj stolici. Na individualnom poèetku pregleda lijeènik uspostavlja poseban spektar za pacijenta, koji poma¾e otkriti vaginalni dio vrata maternice. Nakon prièvr¹æivanja, u vaginu se umetne spekulum s prozirnim zidovima, iza kojeg se promatra vaginalna stijenka i povr¹ina vrata maternice uz odgovarajuæe poveæanje pod visokim svjetlom. Kolposkop uz pomoæ fotoaparata omoguæuje snimanje pregleda i praæenje na odreðenom zaslonu, osim pisanja i ispisa za pacijenta, kada i do mjesta pripreme medicinske dokumentacije i postavljanja dijagnoze.